Stránka poskytuje informácie pre integrátorov aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP, resp. pôvodne v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise – zaručený elektronický podpis, ZEP) v rámci služieb poskytovaných na portáloch orgánov verejnej moci, resp. v rámci samostatných aplikácií pre konkrétny účel, napr. eDane, aplikácie pre colných deklarantov a pod.

Klientske aplikácie pre KEP balíka D.Suite/eIDAS

Klientske aplikácie pre KEP balíka D.Suite/eIDAS sú určené pre občanov využívajúcich služby, ktoré sú poskytované na portáloch orgánov verejnej moci, prípadne využívajúcich samostatné aplikácie, v rámci ktorých sa kvalifikovaný elektronický podpis používa.

D.Bridge JS, v1.0

Knižnice D.Bridge JS, v1.0 uľahčujú integráciu klientskych komponentov a aplikácii pre kvalifikovaný elektronický podpis balíka D.Suite/eIDAS do webových stránok prostredníctvom jednotného API pre obe platformy .NET a Java; umožňujú detekciu prostredia používateľa (operačný systém, prehliadač, nainštalované komponenty a pod.) a na základne týchto informácii inštancovať správnu verziu komponentu:

JNLP súbory pre Java komponenty

Inštalačné súbory pre .NET komponenty

Inštalačné súbory a používateľská dokumentácia .NET verzií klientskych aplikácií pre KEP balíka D.Suite/eIDAS sú zverejnené na stránke Informácie pre používateľov aplikácií pre KEP.

MSI inštalátory

Pre bezobslužnú inštaláciu .NET verzií klientskych aplikácií pre KEP balíka D.Suite/eIDAS sú k dispozícii nasledujúce MSI inštalátory:

Príklad bezobslužnej inštalácie a odinštalácie aplikácie D.Launcher:

  • Inštalácia:
    • msiexec /i DLauncher.x86.sk-sk.msi /qn
  • Odinštalácia:
    • msiexec /x DLauncher.x86.sk-sk.msi /qn

Upozornenie: Command Prompt treba mať spustený pod administrátorským účtom. Ak sa v ZIP balíčku pre D.Viewer .NET nachádza adresár "visualizations", tak musí byť pri bezobslužnej inštalácii na cieľovom PC v tom istom adresári, ako je samotný MSI inštalátor pre D.Viewer .NET.

Dokumentácia pre integrátorov klientskych aplikácií pre KEP balíka D.Suite/eIDAS

D.Signer/XAdES

D.Viewer

D.Signer Tools

Serverovské aplikácie pre KEP

Serverovské aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis sú určené pre orgány verejnej moci, ktoré poskytujú služby pre občanov na svojich portáloch, resp. iných prístupových miestach (IOM, ÚPVS).

D.Signer‑SVR/XAdES v4.0

D.Verifier‑SVR/XAdES v5.0

D.Signer‑SVR/CAdES v2.0

D.Verifier‑SVR/CAdES v2.0

D.Sig XAdES Extender .NET v4.0

ASiC Factory .NET v1.3

ZEPfZIP Factory v1.0

DataValidator v1.0

Formáty elektronických podpisov

Profily formátov elektronických podpisov na báze špecifikácií XAdES a CAdES, ktoré sú vytvárané a spracovávané tu zverejnenými aplikáciami pre KEP sú publikované na stránke Formáty podpisov a ich profily.