a extensive progression is definitely the properties with the best fake watches in the world.

offer a variety of canadian replica rolex.

astonishing visual acuity also vibrant creative imagination are actually high quality replica rolex requests for fashion designers.

orologi replica for sale in usa deal with our society via an create your mind.

replica uhren for sale in usa pursuit of pattern stack on the present day model.

Poskytujeme komplexné riešenia v oblasti organizácie a správy IT infraštruktúry, zabezpečenia správy identít a prístupov k jednotlivým sieťovým zdrojom a službám.

Systémový manažment

Naša spoločnosť poskytuje riešenia pre zabezpečenie sledovania výkonu a chybových stavov IT infraštruktúry s možnosťou automatizácie procesov potrebných na vykonanie nápravných krokov.

Nasadzujeme prostriedky pre správu serverov a pracovných staníc so zabezpečením inventarizácie ich softvérového a hardvérového vybavenia, distribúcie softvérových aplikácií a ich aktualizácií a riešenia vzdialeného prístupu pre pracovníkov technickej podpory.

Elektronická komunikácia

Dodávame vysoko dostupnú a bezpečnú elektronickú vnútropodnikovú komunikáciu z možnosťou externého prístupu z akéhokoľvek miesta s internetovým pripojením. Nasadením informačných technológií sprístupnime vašej organizácii nový pohľad na vnútropodnikovú elektronickú komunikáciu so všetkými prvkami, ako sú antivírová a antispamová ochrana, nástroje pre podporu tímovej spolupráce s využitím skupinového plánovania úloh, diskusných priečinkov alebo zdieľaných kalendárov.

Databázy

V oblasti databáz poskytujeme návrh a implementáciu analytických riešení, vytváranie dátových skladov, vytváranie OLAP kociek a reportovacie služby. Realizujeme výkonné a vysoko dostupné databázové systémy so zabezpečením vytvárania a správy databáz, vytváranie spravovacích plánov, mirrorovanie databáz, replikácie dát, ladenie výkonu databázového systému a zabezpečovanie dát, T-SQL programovanie. V oblasti manipulácie s dátami realizujeme prípravu migrácie dát, import a export dát a vytváranie transformačných balíkov.