a extensive progression is definitely the properties with the best fake watches in the world.

offer a variety of canadian replica rolex.

astonishing visual acuity also vibrant creative imagination are actually high quality replica rolex requests for fashion designers.

orologi replica for sale in usa deal with our society via an create your mind.

replica uhren for sale in usa pursuit of pattern stack on the present day model.

Aplikácia D.PDF Signer slúži na podpis PDF dokumentov. Pri elektronickej komunikácii je tento podpis rovnocenný vlastnoručnému podpisu. Legislatíva kvalifikuje elektronický podpis ako vlastnoručný, navyše ho pokladá za overený (napr. ako na matrike).


Aplikácia D.PDF Signer šetrí váš čas a v neposlednom rade vaše finančné prostriedky. Podpis elektronického dokumentu vyriešite kedykoľvek a kdekoľvek.

D.PDF Signer umožňuje elektronicky podpísať akékoľvek právne dokumenty ako napríklad pracovné zmluvy, zmluvy s operátormi, pri odbere energií, žiadostiach o zmeny dodatku zmlúv či podpisoch splnomocnení a podobne.

D.PDF Signer

Všetky podpisy vybavíte komfortne bez zbytočného cestovania v rámci mesta, či štátu, dokonca pri odosielaní dokumentov do zahraničia.

Vyhnete sa čakaniu v rade v kontaktných klientských centrách či predajniach poskytovateľov rôznych služieb.

Požiadavky pre nasadenie a prevádzku

Pre prevádzkovanie produktu je potrebné:

  • mať inštalovaný produkt D.Suite/eIDAS voľne stiahnuteľný zo stránky: www.slovensko.sk
  • disponovať certifikátom s platným Kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) importovaným na zariadení. Napríklad eID Občiansky preukaz s KEP.
  • pre pripájanie kvalifikovanej časovej pečiatky je potrebné mať sprístupnenú službu vydávania kvalifikovanej časovej pečiatky