eDeskReader

Popis Linky na stiahnutie

Návod na obsluhu a postup uvedenia do prevádzky


Inštalačný balík v slovenčine

Inštalačný balík v angličtine

Používateľská príručka


eDeskReaderSuite.sk-sk.exe

eDeskReaderSuite.en-us.exe