D.Bulk Sender

Popis Linky na stiahnutie Verzia

Používateľská príručka


Inštalačný balík v slovenčine 32-bit

Inštalačný balík v slovenčine 64-bit

Inštalačný balík v angličtine 32-bit

Inštalačný balík v angličtine 64-bit

DBulk_Sender_UserManual.pdf


DBulkSender.x86.sk-sk.msi

DBulkSender.x64.sk-sk.msi

DBulkSender.x86.en-us.msi

DBulkSender.x64.en-us.msi

 


1.0.0.9

1.0.0.9

1.0.0.9

1.0.0.9