V súvislosti so zmenou uvádzania podpisovej politiky do vytváraných podpisov a pečatí je potrebná aktualizácia balíka D.Suite/eIDAS
Aktualizovaný balík KEP komponentov D.Suite/eIDAS je potrebné nainštalovať z https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie alebo https://www.ditec.sk/produkty/informacie_pre_pouzivatelov_aplikacii_pre_kep