Vymedzenie

(10.8.2021) Uvedený postup je potrebné aplikovať pri výmene karty (pre ukladanie privátneho kľúča kvalifikovaných aj komerčných certifikátov a vytváranie elektronických podpisov) za novú s čipom Starcos 3.7. Postup má charakter odporúčania pre rýchlu opravu bez záruky a nenahrádza kvalifikovanú podporu distribútora kariet.

Postup

Po inštalácii driverov výrobcu karty urobte nasledovné kroky:

 1. Odstráňte kvalifikovaný aj komerčný certifikát z úložiska certifikátov vo Windows:
  1. Otvorte si Internet Explorer a v menu nájdite > Nástroje > Možnosti Internetu > Obsah > Certifikáty > Osobné
  2. Vyhľadajte kvalifikovaný certifikát podľa dátumu platnosti a vydavateľa I.CA Qualified CA/RSA a následne ho označte a odstráňte z Windows úložiska.
  3. Vyhľadajte komerčný certifikát podľa dátumu platnosti a vydavateľa I.CA Public CA/RSA a následne ho označte a odstráňte z Windows úložiska.
 2. Nastavenie v rámci SecureStore Card managera:
  1. Otvorte si SecureStore Card manager a nájdite v menu > Nastavenie > Ostatné
  2. Označte na záložke „preferovať CSP k registrácii certifikátov do Windows“, potvrďte OK Oznacenie Preferovať CSP k registrácii certifikátov do Windows
 3. Registrácia certifikátov - pomocou aplikácie SecureStore Card manager po načítaní dát z čipovej karty vykonajte:
  1. označte aktuálne platný kvalifikovaný certifikát QC Meno Priezvisko Oprávnenie s dátumom platnosti čo najdlhšie a stlačte tlačidlo „Registrovať do Windows“.
  2. Označte aktuálne platný komerčný certifikát KC Titul Meno Priezvisko s dátumom platnosti čo najdlhšie a stlačte tlačidlo „Registrovať do Windows“.
 4. Test – pre otestovanie funkčnosti vytvorte podpis pomocou QC, prípadne pripojiť časovú pečiatku pomocou KC. V prípade, ak sa nepodarilo vytvoriť podpisy, kontaktuje podporu vydavateľa certifikátov, resp. distribútora kariet. (info@dtca.sk)