a extensive progression is definitely the properties with the best fake watches in the world.

offer a variety of canadian replica rolex.

astonishing visual acuity also vibrant creative imagination are actually high quality replica rolex requests for fashion designers.

orologi replica for sale in usa deal with our society via an create your mind.

replica uhren for sale in usa pursuit of pattern stack on the present day model.

Vymedzenie

(10.8.2021) Uvedený postup je potrebné aplikovať pri výmene karty (pre ukladanie privátneho kľúča kvalifikovaných aj komerčných certifikátov a vytváranie elektronických podpisov) za novú s čipom Starcos 3.7. Postup má charakter odporúčania pre rýchlu opravu bez záruky a nenahrádza kvalifikovanú podporu distribútora kariet.

Postup

Po inštalácii driverov výrobcu karty urobte nasledovné kroky:

 1. Odstráňte kvalifikovaný aj komerčný certifikát z úložiska certifikátov vo Windows:
  1. Otvorte si Internet Explorer a v menu nájdite > Nástroje > Možnosti Internetu > Obsah > Certifikáty > Osobné
  2. Vyhľadajte kvalifikovaný certifikát podľa dátumu platnosti a vydavateľa I.CA Qualified CA/RSA a následne ho označte a odstráňte z Windows úložiska.
  3. Vyhľadajte komerčný certifikát podľa dátumu platnosti a vydavateľa I.CA Public CA/RSA a následne ho označte a odstráňte z Windows úložiska.
 2. Nastavenie v rámci SecureStore Card managera:
  1. Otvorte si SecureStore Card manager a nájdite v menu > Nastavenie > Ostatné
  2. Označte na záložke „preferovať CSP k registrácii certifikátov do Windows“, potvrďte OK Oznacenie Preferovať CSP k registrácii certifikátov do Windows
 3. Registrácia certifikátov - pomocou aplikácie SecureStore Card manager po načítaní dát z čipovej karty vykonajte:
  1. označte aktuálne platný kvalifikovaný certifikát QC Meno Priezvisko Oprávnenie s dátumom platnosti čo najdlhšie a stlačte tlačidlo „Registrovať do Windows“.
  2. Označte aktuálne platný komerčný certifikát KC Titul Meno Priezvisko s dátumom platnosti čo najdlhšie a stlačte tlačidlo „Registrovať do Windows“.
 4. Test – pre otestovanie funkčnosti vytvorte podpis pomocou QC, prípadne pripojiť časovú pečiatku pomocou KC. V prípade, ak sa nepodarilo vytvoriť podpisy, kontaktuje podporu vydavateľa certifikátov, resp. distribútora kariet. (info@dtca.sk)