D.Convert

Popis Linky na stiahnutie

Používateľská príručka D.Convert


Inštalačný balík D.Convert


Používateľská príručka Nástroja pre vytváranie .zip balíčkov záznamov
zaručených konverzií zrealizovaných aplikáciami ZaKo a D.Convert do 1.12.2019.


Inštalačný balík Nástroja pre vytváranie .zip balíčkov záznamov
zaručených konverzií zrealizovaných aplikáciami ZaKo a D.Convert do 1.12.2019.

DConvert_UserManual.pdf


Setup


DConvert_Export_UserManual.pdf
 


Setup
 


Videonávod - Inštalácia aplikácie D.Convert
Videonávod - Prechod z aplikácie Zaručená konverzia k aplikácii D.ConvertNižšie je uvedený link na stránku, z ktorej si môžte nainštalovať aplikáciu Pades info processor:
https://github.com/ditecsk/PadesInfoProcessor/raw/master/PadesInfoProcessorSetup/build/PadesInfoProcessor.msi.
Po nainštalovaní danej aplikácie skúste urobiť konverziu dokumentu typu PadES.