Požiadavka na presun licencie

 
Presunutie licencie je možné realizovať raz za hodinu.
Presunutím licencie používateľ súhlasí so zásadou férového využitia služby – FUP (FUP skratka z anglického Fair Use Policy), t.j. že presun licencie nebude realizovaný za účelom špekulácie a súčasne má prevádzkovateľ možnosť v prípade podozrenia zo zneužitia, zablokovať príslušný licenčný kľúč na dobu 72 hodín, resp. úplne.