Formát zloženého elektronického podpisu v1.0 vytvoreného z elektronických podpisov podľa profilu XAdES_ZEP v1.0

Dokumentácia - Formát zloženého elektronického podpisu v1.0.pdf
Xml schéma - xades_zep_data_signatures.v1.0.xsd