Profil XAdES_ZEP - formát ZEP na báze XAdES v1.0

Na tejto stránke je umiestnená dokumentácia profilu XAdES_ZEP v1.0, formátu ZEP na báze XAdES schváleného NBÚ.

Dokumentácia - formát ZEP na báze XAdES
Xml schéma - xades_zep.v1.0.xsd

Prílohy profilu XAdES_ZEP v1.0

Formát dátových objektov typu XML dokument v1.0
Formát dátových objektov typu PDF dokument v1.0
Formát dátových objektov typu FO formulár v1.0
Formát dátových objektov typu TXT dokument v1.0
Formát dátových objektov typu PNG obrázok v1.0
Formát dátových objektov typu XML dokument v2.0

Formát zloženého elektronického podpisu v1.0