Formáty podpisov a ich profily

Na týchto stránkach je umiestnená dokumentácia formátov a profilov ZEP na báze špecifikácií formátov XAdES a CAdES.
http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep
http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/cades_zep
http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zepbp