Vitajte
Vieme, čo potrebujete - potrebujete, čo vieme

Kontakt 

mapa DITEC, a.s.obrazok budovy DITEC, a.s.

Sídlo spoločnosti:

DITEC, a. s.
Bratislava Business Center V (BBC V)
Plynárenská 7/C (blok C)
821 09 Bratislava

 

KONTAKTY
Recepcia
Recepcia spoločnosti je na 7. poschodí
Tel: +421 (0)2 58 222 222
Fax: +421 (0)2 58 222 777
e-mail: ditec@ditec.sk

 

Fakturačné údaje

IČO: 31 385 401

DIČ: 2020304198
IČ pre DPH: SK2020304198
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.
č. účtu: 2627007344/1100

Štatutárni zástupcovia:
PaedDr. Ivan Sůra, predseda predstavenstva
Ing. Csaba Baráth, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel: Sa, vložka č.: 769/B

Technická podpora a servis

Kontakt pre zákazníkov s uzavretou platnou servisnou zmluvou
Telefón:+421 2 58 222 888
Stlačte 1 a zadajte zákaznícke číslo uvedené v servisnej zmluve
Email:Servisný email v tvare:
servis.zakaznik.sluzba@ditec.sk
Fax:+421 2 58 222 505
Do záhlavia faxovej správy uviesť text „Zákaznícke číslo: XXXX" kde XXXX je zákaznícke číslo uvedené vo vašej servisnej zmluve
Web:
www.ditec.sk/servis
© Copyright 2009-2016 DITEC, a.s. Všetky práva vyhradené. Website by Amarus & All4Web.sk - tvorba web stránok