Sídlo spoločnosti
DITEC, a. s.
Bratislava Business Center V (BBC V)
Plynárenská 7/C (blok C)
821 09 Bratislava
Kontakty
Recepcia spoločnosti je na 7. poschodí
Tel: +421 2 58 222 222
Fax: +421 2 58 222 777
e-mail: ditec@ditec.sk
Fakturačné údajeBudova DITEC, a.s.
IČO: 31 385 401

DIČ: 2020304198
IČ pre DPH: SK2020304198
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.
č. účtu: 2627007344/1100

Štatutárni zástupcovia:
PaedDr. Ivan Sůra, predseda predstavenstva
Ing. Csaba Baráth, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave, oddiel: Sa, vložka č.: 769/B

Technická podpora a servis

Kontakt pre zákazníkov s uzavretou platnou servisnou zmluvou
Telefón: +421 2 58 222 888*
Email: Servisný email v tvare:
servis.<zakaznik>.<sluzba>@ditec.sk*
Fax: +421 2 58 222 505
Web: www.ditec.sk/servis
* Zákaznícke číslo pre prístup na kontaktné centrum a emailová adresa je uvedená v servisnej zmluve, prípadne kontaktujte obchodného alebo projektového manažéra